KVS Engine

En motor som ger dig en försäkran att uppställda mål infrias. Metodiken är utvecklad så att den lämpar sig väl för små- och medelstora företag. När du vill ha koll på utvecklingsläget av företaget är KVS Engine dig en nära vän.

Digitalt, strukturerat och enkelt att följa

KVS Engine är ett arbetssätt som hjälper dig och dina medarbetare att snabbt och lättöverskådligt följa upp företagets olika aktiviter.

Fördelarna är många, bland annat:

  1. Tydlighet i vem som skall göra vad till när.
  2. Överblick för alla i teamet - samma vy.
  3. Tillgång överallt, både i mobil och dator.
  4. Effektiv uppföljning - du ser vad som är gjort.

Ni fyller i händelser i ett enkelt digitalt verktyg och alla som är delaktiga i projektet kan se status och vad som behöver göras.
Vi hjälper er att komma igång och följer upp för att säkerställ att arbetet rullar på smidigt.