VD Stöd - Vi hjälper dig till nästa nivå

All utveckling utgår från där man står. Med passion, erfarenhet och en välfylld verktygslåda möter vi dina utmaningar tillsammans med dig. 
Vi är måna om att skapa värde för dig i de insatser vi gör, därför jobbar vi med dig inte åt dig.

Känner du igen dig?

Att vara VD i ett ägarlett bolag innebär ofta att du även är ekonomichef, HR-chef, arbetar administrativt och i verksamheten samtidigt. Du kan känna dig ensam, ha svårt att delegera arbetsuppgifter och få tiden att räcka till. Du arbetar dygnets alla vakna timmar, men lönsamheten förbättras inte. Kanske står du även inför ett generationsskifte och vet inte hur det skall gå till, eller vill sälja ditt företag. Frågeställningarna är många och man ser inte skogen för alla träden.

Hur kan vi underlätta för dig?

Varje företag har sina unika utmaningar, vi börjar alltid där. Inte sällan är det ändå liknande frågeställningar som dyker upp när vi möter dig. Det kan handla om att:

 • ge dig perspektiv - vilka är utmaningarna, hur skall de prioriteras och hur ser lösningen ut?
 • tillföra din verksamhet ny erfarenhet - vi har varit med om dina utmaningar förut.
 • fylla på med metoder och verktyg som gör att du enklare når nästa nivå i ditt företagande.

Några områden som återkommer

Det här är områden vi ofta arbetar tillsammans med företag kring:

 • Coach/bollplank
 • Affärsplan
 • Vision- och strategiarbete
 • Organisationsutveckling
 • Exitstrategi
 • Generationsskiften
 • Försäljning/Marknadsföring
 • Digitalisering
 • Hållbarhetsfrågor

Vårt arbetssätt - metodiskt, tydligt och resultatorienterat

Vi arbetar förutsägbart med dig, utan överraskningar och långsiktigt efter en enkel modell:

 1. Vi träffas i ett inledande möte (max en timme) där du får mer information om oss och resonemang kring dina utmaningar.
 2. Vi enas om hur/om vi tillsammans kan skapa ett mervärde för din verksamhet.
 3. Men utgångspunkt från dina behov bestämmer vi tillsammans omfattningen på insatsen och dess prioritering.
 4. I alla uppdrag arbetar vi med KVS Engine, läs mer här.
 5. Vi arbetar ihop så länge du tycker att vi tillför ett värde.