Vi ser senior kompetens som en superkraft och en stor tillgång för ägarledda små- och medelstora företags framgång.

  • Vi vill erbjuda personer med senior kompetens möjligheten att bidra och jobba i den omfattningen de själva önskar.
  • Vi vill ge de bästa förutsättningarna för att ägarleddda små- och medelstora företag kan lyckas.